Folkaktionen vill bli del av vargkommitté

Kungsbacka (JJ) Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht(S) och miljö- och energiminister Åsa Romson(MP) har meddelat att vill återinföra en permanent vargkommitté med mål att få till stånd en långsiktig vargförvaltning. Nu begär Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik att få vara med i kommittén.

Den permanenta vargkommittén har enligt Folkaktionen som mål att få balans i vargpolitiken samt att få till stånd en långsiktigt hållbar förvaltning av vargstammen. Föreningen menar att en långsiktigt hållbar förvaltning av vargstammen är beroende av lokal acceptans – så som EU:s Art- och habitatdirektiv föreskriver.

– För att kunna arbeta för våra medlemmars intressen begär vi att få representation i den Permanenta vargkommittén, säger Mats Persson, ordförande i ett uttalande.

Folkaktionen för närvarande cirka 18 500 medlemmar med tyngdpunkten i vargdistrikten på landsbygden.I Föreningens stadgar står följande att läsa ”Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik (FNR) är en svensk landsomfattande politiskt obunden organisation, med uppgift att verka för en rovdjurspolitik sådan att inga konflikter uppstår mellan stora rovdjur och människor, där de bor och bedriver sin verksamhet och näring.”

AKTUELLT

Tracker har fått svenska ägare

Åmotsfors (JJ) Finska hundpejlföretaget Tracker har fått svenska ägare och satsar nu hårt på att utveckla produkter och kundservice. Investmentbolaget Nalka har bildat koncernen Open Air Group som satsar på företag inom jaktsegmentet.

Annonser