Flyttfåglarna fåtaliga

Resultat från ringmärkning av småfåglar vid Falsterbo Fågelstation visar att de långsiktigt minskande trenderna (27 år) för många småfågelarter med vinterkvarter i tropiska Afrika håller i sig. Under 2000-talet har dock flera arter ”stabiliserat sig” eller t o m i några fall ökat något. Fortfarande är det emellertid långt kvar till de nivåer som t.ex. lövsångare och svartvit flugsnappare låg på under 1980-talet.

– Av den senaste höstens siffror att döma ser 2006 ut att ha varit ett tämligen bra häckningsår för många tropikflyttare, säger Johan Johnmark vid Länsstyrelsen i Skåne län. Ovanligt många arter ligger över respektive långtidsmedelvärde. En av arterna som har minskat kraftigt de senaste 25 åren är ladusvalan. Fortsätter nedgången riskerar vi att förlora den som karaktärsart i jordbrukslandskapet.  – Ladusvalan fortsätter att minska trots att den inte är förbjuden att vistas i ladugårdarna, vilket ett envist rykte påstår, säger Johan Johnmark.  Hoten mot sommarfåglarna är många: klimatförändringar, biotopförluster (både i Sverige och i Afrika) och att man fortfarande använder giftet DDT i Afrika. Ringmärkning vid Falsterbo Fågelstation är en del av Länsstyrelsens miljöövervakning 2006.

AKTUELLT

M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Jägare i stor insats mot barnsexhandel

Stockholm (JJ) Jägarkåren är stor och när den går samman händer det grejer. I just nu pågående kampanj Musikhjälpen har jägarnas insamlingsbössa redan dragit in mer än 100 000 kronor.

Annonser