Flyttfåglarna fåtaliga

Resultat från ringmärkning av småfåglar vid Falsterbo Fågelstation visar att de långsiktigt minskande trenderna (27 år) för många småfågelarter med vinterkvarter i tropiska Afrika håller i sig. Under 2000-talet har dock flera arter ”stabiliserat sig” eller t o m i några fall ökat något. Fortfarande är det emellertid långt kvar till de nivåer som t.ex. lövsångare och svartvit flugsnappare låg på under 1980-talet.

– Av den senaste höstens siffror att döma ser 2006 ut att ha varit ett tämligen bra häckningsår för många tropikflyttare, säger Johan Johnmark vid Länsstyrelsen i Skåne län. Ovanligt många arter ligger över respektive långtidsmedelvärde. En av arterna som har minskat kraftigt de senaste 25 åren är ladusvalan. Fortsätter nedgången riskerar vi att förlora den som karaktärsart i jordbrukslandskapet.  – Ladusvalan fortsätter att minska trots att den inte är förbjuden att vistas i ladugårdarna, vilket ett envist rykte påstår, säger Johan Johnmark.  Hoten mot sommarfåglarna är många: klimatförändringar, biotopförluster (både i Sverige och i Afrika) och att man fortfarande använder giftet DDT i Afrika. Ringmärkning vid Falsterbo Fågelstation är en del av Länsstyrelsens miljöövervakning 2006.

AKTUELLT

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

OK till lodjursjakt i vinter

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket ger klartecken till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på lodjur. Vinterns inventeringar ska ha visat att lodjursstammen är nästan exakt lika stor i år som förra året.

Annonser