Flera orsaker till kalvdöden på Öland

Öland (JJ) Forskning kring den minskande älgstammen på Öland har pågått sedan 2006. Nu är rapporten klar och anledningarna till kalvdöden är många. Det var för åtta år sedan som oroliga jägare på Öland kontaktade Statens Veterinärmedicinska anstalt. Antalet observerade kalvar per älgko var litet.

– En pilotstudie visade att många kalvar dog i embryostadiet samt att den fästingburna bakterien Anaplasma phagocytophilum förekom i oväntad hög utsträckning i organ från Ölandsälgarna, säger Jonas Malmsten, biträdande statsveterinär, till tidningen Barometern.

Hans avhandling om reproduktion och hälsa hos älg i Sydsverige visar att kalvöverlevnad i olika områden i södra Sverige normalt varierar mellan 70 och 90 procent men på Öland befanns den vara särskilt låg, endast 16 till 32 procent.

Orsakerna till den låga överlevnaden av älg på Öland är sannolikt miljöfaktorer, inklusive klimatfaktorer och konkurrens om fodret. Förekomsten av fästingburen bakterie påvisades i högre omfattning bland öländska älgar, ungefär 37 procent än hos älgar på fastlandet.

En större studie har gjorts med ungefär 25 älgar som märktes med GPS-mottagare. Djurens rörelser studerades och det gav en inblick i hur många kalvar som överlevde.

AKTUELLT

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

OK till lodjursjakt i vinter

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket ger klartecken till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på lodjur. Vinterns inventeringar ska ha visat att lodjursstammen är nästan exakt lika stor i år som förra året.

Annonser