Flera orsaker till kalvdöden på Öland

Öland (JJ) Forskning kring den minskande älgstammen på Öland har pågått sedan 2006. Nu är rapporten klar och anledningarna till kalvdöden är många. Det var för åtta år sedan som oroliga jägare på Öland kontaktade Statens Veterinärmedicinska anstalt. Antalet observerade kalvar per älgko var litet.

– En pilotstudie visade att många kalvar dog i embryostadiet samt att den fästingburna bakterien Anaplasma phagocytophilum förekom i oväntad hög utsträckning i organ från Ölandsälgarna, säger Jonas Malmsten, biträdande statsveterinär, till tidningen Barometern.

Hans avhandling om reproduktion och hälsa hos älg i Sydsverige visar att kalvöverlevnad i olika områden i södra Sverige normalt varierar mellan 70 och 90 procent men på Öland befanns den vara särskilt låg, endast 16 till 32 procent.

Orsakerna till den låga överlevnaden av älg på Öland är sannolikt miljöfaktorer, inklusive klimatfaktorer och konkurrens om fodret. Förekomsten av fästingburen bakterie påvisades i högre omfattning bland öländska älgar, ungefär 37 procent än hos älgar på fastlandet.

En större studie har gjorts med ungefär 25 älgar som märktes med GPS-mottagare. Djurens rörelser studerades och det gav en inblick i hur många kalvar som överlevde.

AKTUELLT

M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Jägare i stor insats mot barnsexhandel

Stockholm (JJ) Jägarkåren är stor och när den går samman händer det grejer. I just nu pågående kampanj Musikhjälpen har jägarnas insamlingsbössa redan dragit in mer än 100 000 kronor.

Annonser