Flera orsaker bakom ökade rådjursolyckor

Kalmar (JJ) I förra veckan kunde man läsa i Uppsala Nya Tidning att en ökad spetshundsanvändning lett till fler rådjurolyckor i Kalmar och Kronobergs län. Bilden är dock mer nyanserad menar Mats Berg, samordnare på Nationella Viltolycksrådet.

Det behövs mer duktiga rådjurshundar i eftersöksorganisationen menar Mats Berg. Arkivfoto: Per Jonson

– Förändrade jaktvanor är en av förklaringarna. Här i vårt område har vildsvinens etablering lett till att allt fler jägare väljer spetshundar före rådjurshundar. Vi märker det bland annat genom bristen på bra eftersökshundar för rådjur. Jag jagar själv och märker att vi inte jagar rådjur som vi gjorde förr, säger Mats Berg.

Eftersom vildsvinsförvaltning kräver samarbete över markgränserna har jägare i länen börjat jaga tillsammans och det går, enligt Mats Berg bra. Men rådjuren lämnas oftast utanför samarbetet.

– Dessa vill som regel jakträttsinnehavarna jaga själva och då blir de inte prioriterade eftersom mycket fokus läggs på vildsvinsjakten. Det avspeglas också i avskjutningsstatistiken.

Men minskat intresse för rådjursjakten är naturligtvis inte den enda orsaken till att olyckorna ökat i länen.

– Fler viltolyckor rapporteras nu än tidigare. 2015 rapporterades exempelvis 15 olyckor på järnvägen i Kalmar län. 2016 var det 113. Det är inte alls säkert det var färre olyckor 2015 utan bara färre som faktiskt anmäldes. Dessutom är trafikintensiteten högre i dag än tidigare, säger Mats Berg.

Både Kalmar och Kronobergs län hade en kraftig ökning av rådjursolyckor 2016 jämfört med 2015.

Kalmar län:
3 476 rådjursolyckor 2016.
2 680 rådjursolyckor 2015.

Kronobergs län:
2 418 rådjursolyckor 2016.
1 762 rådjursolyckor 2015.

 

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser