Flera motioner om dubbelregistrering

Både moderata och socialdemokratiska riksdagsledamöter har lämnat in motioner om den dubbla jakträtten på älg.

Dubbelregistreing av älgjakten innebär att samebyar och övriga jaktlag kan jaga samtidigt inom samma områden.
Detta är ett system som kritiserats hårt från jägarorganisationer som pekar på säkerhetsrisker med flera jaktlag inom samma områden. Socialdemokraten Helén Pettersson, Umeå, är kritisk till att frågan om dubbelregistrering inte finns med i regeringens förslag till ny älgförvaltning.
Även de moderata riksdagsledamöterna Krister Hammarberg Elisabeth Björnsdotter Rahm är kritiska och menar att dubbelregistreringen försvårar älgförvaltningen.
Riksdagen ska behandla frågan om ett ny älgförvaltning i november och det är i dagsläget oklart vilket gehör Socialdemokraterna har för sitt förslag om att se över dubbelregistreringen.

AKTUELLT

Annonser