Flera loattacker mot skånskt hjorthägn

Skåne (JJ) Lodjur går hårt åt ett hjorthägn i Lönsboda. På en vecka har fem dovhjortar dödats.

Lodjur forcerar det två meter höga stängslet. Foto: Istock

SVT Nyheter Skåne berättar att hägnet omgärdas av ett två meter högt stängsel. Det hindrar inte lodjur från att ta sig in.

– Vi har haft angrepp i hägn med inte i den här omfattningen och det vi ser är att det är en ökning av lodjur i Skåne de sista åren, säger Tom Espgård, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen, till SVT.

Hägnägaren får ingen ersättning av staten för skadorna. Länsstyrelsens personal har i det här fallet hjälpt till att sätta en eltråd högst uppe på det cirka en kilomter långa stängslet.

Enligt länsstyrelsens förvaltningsplan för lodjur ska det finnas fyra föryngringar i länet innan det kan bli aktuellt med licensjakt på lodjur i skåne.

– Vi har hittat en eller möjligen två, säger Tom Espgård till SVT.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser