Fler misstänkta i tjuvjaktshärvan släppta ur häktet

Norrbotten (JJ) I morse släpptes ytterligare en person ur häktet av de fem misstänkta männen i jakthärvan i Norrbotten. Det rör sig om den man i 60-årsåldern som haft myndighetsuppdrag åt länsstyrelsen.

– Jag har bestämt att han ska sättas på fri fot då jag gör den bedömningen att han inte kan förstöra utredningen och då föreligger det inte längre några skäl att ha honom inlåst, säger åklagaren Åse Schoultz till SVT Nyheterna Norrbotten.

I går eftermiddag släpptes en man i 40-årsåldern som är misstänkt för jakthäleri och tidigare har en man i 70-årsåldern släppts ur häktet.

Kvar i häktet återfinns två män. Alla fem männen är fortfarande misstänkta för brott.

Försvarsadvokat Lisa Länta företräder den man som på uppdrag av länsstyrelsen haft en roll i viltförvaltningen i länet. Hon är nöjd med att hennes klient är släppt och hon förbereder nu ett skadeståndskrav.

– Han har ändå suttit frihetsberövad i två veckor och det är ett allvarligt ingrepp i den personliga sfären. Jag menar att det inte har varit proportioneligt med ett sådant ingripande mot min klient. Han har tagit mycket illa vid sig av frihetsberövandet, att misstankarna riktats mot honom och att de inte trott på vad han säger, att han blivit misstrodd på det här viset, säger hon till SVT Nyheterna Norrbotten

AKTUELLT

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser