Fler kronvilt än älgar fälls

Kungsbacka (JJ) Tronskiftet är sen några år ett faktum. Det skjuts numera fler kronhjortar än älgar i Södermanlands län.

Fler kronvilt än älgar fälls i Södermanlands län. Arkivfoto: Per Jonson

På Svenska Jägareförbundets hemsida går det nu att läsa om Södermanlands avskjutningsstatistik av våra två största hjortdjur. Enligt deras siffror är älgstammen fortsatt vikande i länet medan kronviltet istället verkar öka för varje år som går.

År 2014 sköts det färre än 1000 älgar men omkring 1800 hjortar. På 1980-talet såg det helt annorlunda ut. Man sköt då över 3 000 älgar per säsong, men inte mer än ca 100 kronvilt.

Varför älgstammens trend dalar finns det många teorier om. Svenska Jägareförbundet hoppas att forskningsprojektet Sydälg ska kunna ge svar på många frågor kring älgpopulationens nedgång.

AKTUELLT

Tracker har fått svenska ägare

Åmotsfors (JJ) Finska hundpejlföretaget Tracker har fått svenska ägare och satsar nu hårt på att utveckla produkter och kundservice. Investmentbolaget Nalka har bildat koncernen Open Air Group som satsar på företag inom jaktsegmentet.

Annonser