Fjällräven akut hotad!

Fjällräven och fjällugglan är några av de arter som är akut hotade i Sverige. Enligt experterna finns det troligen bara 45 reproduktiva fjällrävar kvar i landet. Djuren rör sig också i olika områden och har väldigt liten kontakt. Bristen på föda är ett annat problem för fjällräven och även rödräven som ökat i antal.

Det är ArtDatabanken som, tillsammans med flera experter, sammanställt årets rödlista över utrotningshotade eller sårbara djur- och växtarter. Denna lista uppdateras vart femte år.
Det handlar totalt om 845 arter i landet som är akut eller starkt hotade.

Även fjällugglan är akut hotad och i dag finns det bara ett par reprodukatioa ugglor kvar i hela landet. En minskad födotillgång har gjort att häckningarna har uteblivit under flera år. 

Totalt är det 4127 arter som har rödlistats. I listan skiljer man mellan akut hotade arter, starkt hotade, sårbara, samt de arter som är i riskzonen men under kontroll.
Det kan även noteras att varg, björn, järv och lo fått en lägre kategori i rödlistan. 
Det här rapporterar Aftonbladet.

AKTUELLT

Film: Här behöver viltet inte svälta ihjäl

Fagersta (JJ) Det kommer larmrapporter att vilt är på väg att svälta ihjäl runt om i Sverige. Ännu är det inte för sent att hjälpa djuren som Uwe och Kjell gör i Fagersta. Jaktjournalen hälsade på med filmkamera.

Webbradio: Så ska vargarna i Rackstadreviret tas bort

Värmland (JJ) Vargdödade jämthundshanen Emil kommer att betyda slutet för Rackstadreviret. Alfavargarna ska skjutas och länsstyrelsens förhoppning är att reviret upplöses, berättar länsstyrelsens rovdjurshandläggare, David Höök, i Jaktjournalens webbradio.

Annonser