Fjälljakten öppnas för EU!

Stockholm (JJ) Regeringen ändrar i dag rennäringsförordningen så att det inte längre är möjligt att utestänga jägare som inte är fast bosatta i Sverige från småviltsjakten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. För att garantera goda viltstammar även i framtiden kan småviltsjakten fortfarande begränsas - men i så fall på andra grunder än folkbokföring och nationalitet.

Enligt den bedömning regeringen gjort kan kravet i rennäringsförordningen på fast bosättning i Sverige utgöra ett indirekt diskriminerande hinder för rörelsen för tjänster, vilket strider mot EG-fördraget. Av den anledningen tas kravet på fast bosättning i Sverige bort ur förordningen.- Förändringen görs för att vi själva även i fortsättningen skall kunna bestämma över den svenska jakten. Vi undviker nu risken att det blir EG-domstolen som bestämmer villkoren för småviltsjakten, säger Eskil Erlandsson. Detta hindrar dock inte att regionalpolitiska aspekter beaktas i frågan om upplåtelse av småviltsjakt. Företräde skall fortfarande ges sådana personer som har jakten och fisket som en väsentlig del av sin försörjning eller som bor i fjällnära områden. Dessutom skall det vid upplåtelse av småviltsjakt och handredskapsfiske på statens mark ovan odlingsgränsen tas hänsyn till rennäringen, miljön och turismen. Upplåtelsen måste även vara förenlig med god viltvård. – Jag har för avsikt att uppdra åt Jordbruksverket att följa vad ändringen innebär för jakttrycket, miljön, rennäringen och den öppna fjälljakten. Det förefaller naturligt att verket även analyserar hur man inom EG-fördragets ram kan säkerställa lokalbefolkningens möjlighet till småviltsjakt i fjällen, fortsätter jordbruksminister Eskil Erlandsson.  – Jag vill också lyfta fram möjligheterna att utveckla jaktturismen. Det finns behov av ökad sysselsättning i glesbygden och förändringen ger förutsättningar för att fler skall kunna få arbete inom alltifrån hotell och affärer till turistföretag, avslutar Eskil Erlandsson.

AKTUELLT

Jägare i stor insats mot barnsexhandel

Stockholm (JJ) Jägarkåren är stor och när den går samman händer det grejer. I just nu pågående kampanj Musikhjälpen har jägarnas insamlingsbössa redan dragit in mer än 100 000 kronor.

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Annonser