Fel att stoppa ripjägare

Umeå (JJ) Länsstyrelsernas beslut att stoppa utländska ripjägare strider mot EG-rätten. Det anser Kommerskollegium som utrett frågan efter en anmälan från en näringsidkare i Norrbotten.

  Kommerskollegium är en statlig förvaltningsmyndighet som bland annat arbetar med den fria rörligheten på EU:s inre marknad. Efter en anmälan från en företagare har de granskat de beslut som gäller för småviltsjakten i höst i Norrbotten.
Utredningen visar att alla beslut som särskiljer jägare eller företag från Sverige från andra EU-länder, är diskriminerande. Därför anses att hela beslutet att förändra reglerna för småviltsjakten ovanför odlingsgränsen kan står i strid med EU-rätten.
Kommerskollegium konstaterar att företag som drabbats av besluten inte har möjlighet att överklaga dessa. Endast samebyarna har rätt att överklaga, något som strider mot artikel 10 i EG-fördraget.
Enligt kommerskollegium går rennäringsdelegationerna över sina befogenheter om de diskriminerar jägare efter bostadsort och företag efter säte. Kommerskollegiums utredning har ingen rättslig status, men ses som vägledande.

AKTUELLT

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Bjud på Mannerströms kryddiga vildsvinsskinka

Kungsbacka (JJ) Mästerkocken Leif Mannerström bjuder nu i juletider Jaktjournalens läsare på ett härligt vildsvinsskinkerecept. Det är vilt, kryddigt och doftar jul. Överraska släkten och sätt lite guldkant på årets julbord.

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Annonser