Färre lodjure i Västernorrland

Kramfors (JJ) Årets inventering av lodjuren i Västernorrland är avslutad. Resultatet visar att lodjursstammen fortfarande ligger på en förhållandevis låg nivå. Långt färre djur än under 1990-talet.

– Preliminärt verkar det som att länet har lika många föryngringar som förra året, då elva honor fick ungar. Statistiskt innebär det att det finns ungefär sex gånger så många lodjur, alltså kanske 60 – 70 djur i länet. Det innebär också att man inte når upp till den miniminivå på 15-20 föryngringar som länets rovdjurspolicy stipulerar. Till saken hör också att det bland annat därför inte tillåts någon lodjursjakt detta år.

AKTUELLT

Åklagarbeslut: Ny utredning om skånsk jakthärva

Skåne (JJ) Det blir en ny polisutredning i den skånska jakthärva där jägare lurats på jakt. Det har chefsåklagare Pernilla Åström beslutat efter att ha granskat de lurade jägarnas överklagan. – Jättebra, säger en av de drabbade, Christoffer Frank.

Liten lodjursjakt i vinter

Kungsbacka (JJ) Det blir en historiskt liten lodjursjakt i Mellansverige i vinter. Endast 13 lodjur får skjutas i tre län. – Frågan är om det är vettigt att försöka hålla lostammen på den nivå som myndigheterna gör, säger Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen.

M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Annonser