Färre älgolyckor i Skåne

Skåne (JJ) Trafikolyckorna med älg inblandad har mer än halverats de senaste fem åren. Anledningen, enligt det lokala viltolycksrådets representant, är jägarnas avskjutning.

Bernt-Olof Nilsson, polis och skånsk representant i Nationella Viltolycksrådet, NVR har intervjuats av Radio Kristianstad och han menar att jägarna  är orsaken till den minskade älgstammen i Skåne.

– Jägarna skjuter för mycket. De kan inte beräkna rätt vad som finns och går att göra uttag på, säger han.

Enligt avskjutningsstatistiken minskade antalet fällda älgar i länet med med 21 procent mellan 2013 och 2015.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser