Färre älgkollisioner tack vare plastband

FINLAND(JJ). Färggranna plastband efter vägkanterna har resulterat i färre älgkollisioner i Östra Finland, enligt Vasabladets nätupplaga. På den 24 kilometer långa vägsträckan som testet gjorts så har älgkollisionerna minskat från i snitt nio stycken årligen till två stycken under två års tid.

Det är jaktsällskap som satt upp banden och det verkar som banden bromsat upp älgarnas fart, även bilisterna har skäprt uppmärksamheten.
Det har även noterats goda resultat i Polvijärvi i Norra Karelen.
Vasabladet uppger att det är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax, samt Finlands viltcentral, som ligger bakom experimenten.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser