Fårdräpare i Bohuslän får skyddsjagas

Tanum (JJ) Länsstyrelsen beslutade idag om skyddsjakt efter den varg som i augusti angripit och dödat får i Bullaren i Tanums kommun.

Nu vill Länsstyrelsen i Västra Götaland sätta stopp för fårangreppen i Bullaren. Foto: Istock

Det bedöms vara samma varg som vid upprepade tillfällen angripit och dödat får i Bullaren, Tanums kommun.

Enligt Länsstyrelsen har vargen utvecklat ett beteende att försöka ta sig in i fårhagar och angripa djuren.

Det är inte sannolikt att detta beteende ändras. och därför är skyddsjakt enda sättet att förhindra ytterligare angrepp på får.

För att inte riskera att någon annan varg än den skadegörande avlivas vid skyddsjakten, kommer jakten att bedrivas med spårhund från slagna byten.

Länsstyrelsen ber allmänheten och fårägare att snarast rapportera slagna får eller vilda byten, så att besiktning kan genomföras. Den skadegörande vargen misstänks ha en skada på underkäken, vilket gör att besiktningsmannen känner igen de skador som vargen orsakar.

Skyddsjakten får endast bedrivas av särskilt utsedda jägare, rapporterar Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser