Får skyddsjakt på älgkalv

Orust (JJ) En lantbrukare på Orust har fått tillstånd att fälla en älgkalv som äter och trampar ned bondens havre.

Länsstyrelsen har besiktigat lantbrukarens havreåker i Kebo på sydöstra Orust, och konstaterat mycket kraftiga skador i form av bete, nedtrampning och runt 200 legor.

Innan beslutet om skyddsjakt har man försökt skrämma bort älgarna med nattbelysning, parfym och skottlossning.

Länsstyrelsen ger lantbrukaren tillstånd att fälla en älgkalv för att motverka skadorna. Tillståndet är förenat med vissa villkor, bland annat måste kalven skjutas när fler djur är samlade för att uppnå så stor skrämseleffekt som möjligt, skriver lokaltidningen Stenungssund.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser