Far och son döms för vapenbrott

Ljungby (JJ) Far och son, har dömts till 30 dagsböter för brott mot vapenlagen. Det var när fadern flyttade till en lägenhet i Ljungby som han ville förvara sina gevär i sonens hus.

Anledningen var att han tyckte att det var lämpligare att ha dem i ett hus än i en lägenhet samt att han skulle slippa transportera gevären eftersom jaktmarkerna fanns på sonens fastighet.

Det krävs tillstånd för att en vapeninnehavare ska få lämna över sitt skjutvapen eller sin ammunition till någon annan för förvaring. Bryter man mot det ska man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Gevären förvarades på rätt sätt däremot glömde de bort att ansöka om tillstånd. Därför har Växjö tingsrätt valt att döma männen till dagsböter, men med tanke på att det var för att skapa en säkrare vapenhantering ska de endast dömas för oaktsamhetsbrott, rapporterar Smålänningen.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser