Får jaga gris i reservat

Slättåkra (JJ) En jaktklubb har fått dispens för att jaga vildsvin i Biskopstorps naturreservat. Enligt reservatföreskrifterna är jakt under helg vanligtvis inte tillåtet, men den växande vildsvinsstammen bidrar till skador och nu lättas på reglerna.

Jakten på vildsvinen kommer att få äga rum under sex tillfällen senare i höst. Vildsvinsstammen i området ökar och det anses därför viktigt att hålla efter populationen så skador och olyckor minimeras.

I reservatet råder jaktförbud under helger eftersom det anses viktigt att tillgodose allmänhetens tillgång till naturreservatet som är känt för sina ädellövskogar. All jakt som planeras i området måste anmälas två veckor i förtid.

Den kommande vildsvinsjakten får utföras på fastigheterna Biskopstorp 9:1, Slättåkra Kyrkby 1:11 och Styrestad 3:4. Detta uppger Hallands Nyheter.

AKTUELLT

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

OK till lodjursjakt i vinter

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket ger klartecken till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på lodjur. Vinterns inventeringar ska ha visat att lodjursstammen är nästan exakt lika stor i år som förra året.

Annonser