Får inte skyddsjaga lodjur

Östersund (JJ) Njaarke sameby har fått avslag på sin ansökan om att skyddsjaga lodjur inom samebyns vinterbetesmarker, rapporterar Östersundsposten.

Samebyn hade ansökt om att få skjuta fyra lodjur kring Suljätten i Kall. Det rör sig om en hona med tre årsungar som specialiserat sig på att ta renvajor. Ett trettiotal vajor har hittats rivna i området.

Länsstyrelsen i Jämtlands län menar i sitt beslut att lodjursstammen i Jämtlands län minskat de senaste åren och att det därför inte finns utrymme för jakt. Inte heller anser de att renskadorna kan ses som allvarliga nog. 

AKTUELLT

Webbradio: ”Vi har ingen regional vargförvaltning”

Gävleborg (JJ) – Problemet är att vi inte har någon regional förvaltning av vargstammen. Det är några få län som ska bära hela det nationella målet. Det säger Jägareförbundets Per Mellström när han kommenterar jägaren Jonas Heimers beslut, att sluta rapportera rovdjur till länsstyrelsen.

Annonser