Få finska vargar väljer Sverige

Vargforskarna konstaterar nu att inflyttningen av finska vargar till Sverige är mindre än man tidigare har trott.

Under den här vinterna är det inte en enda varg som gått in i Sverige. 
Men nu undersöks möjligheten att flytta finska vargar över gränsen till Sverige. Anledningen är att Sverige beräknas behöva ungefär 20 stycken nya vargar, detta för att förhindra inavel.
Det här uppger Sveriges Radio Sisuradio.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser