EXTRA: Småländskt vildsvin hade extremt hög trikininfektion!

UPPSALA(JJ). Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har bekräftat ett fall med extremt hög infektionsgrad av trikiner i vildsvinskött. Det aktuella provet har bland den högsta mängd trikiner som hittats i kött från vildlevande djur - infektionsgraden var 1 000-2 000 larver per gram kött!

–  För att en människa ska insjukna räcker det med så lite som 50-100 larver, säger Ulrika Forshell, veterinär och specialist på parasiter vid SVA. 

Det aktuella djuret är en gylta i tvåårsåldern som vildsköts i trakten mellan Älmhult och Häradsbäck. 
SVA ska nu försöka artbestämma trikinerna. 

Nu uppmanar SVA jägare att inte lämna slaktrester öppet i skogen. 
Det är framförallt hos vildsvin, björn, lodjur, räv och varg som trikiner kan förekomma i muskulatur.
Enligt lag så måste allt svinkött och hästkött som säljs till konsumenter testas för trikiner. Även det vildsvinskött som jägare säljer eller ger bort måste enligt lag testas. 

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser