EXTRA: Sameby begär skyddsjakt på två vargar!

IDRE(JJ). Idre nya sameby har i en kompletterande skyddsjaktsansökan ansökt hos länsstyrelsen i Dalarna om skyddsjakt på två vargar, dessa individer rör sig inne på sambyns vinterbeteområdet. Nyligen sköts två vargar från helikopter under skyddsjakt i området.

Samebyn har inkommit till länsstyrelsen med en komplettering till den förra skyddsjaktansökanpå varg. Den kompletterande ansökan är daterad den 25 november.

I ansökan pekar samebyn på att länsstyrelsens naturbevakare kvalitetsäkrat två vargindivider som går tillsammans och revirmarkerar – detta gjorde vargarna i ett område mellan de två vargar som tidigare sköts.
Samebyn menar dock att det är svårt att säga om det handlade om att de två singelvargarna gått ihop eller om det rör sig om två nya individer.

De revirmarkerande vargarna rör sig inne på samebyns vinterbetesområde och i gränsområdet till Ruvhten sihte.
I ansökan står det: ”Samebyns renhjord är på väg ner mot det aktuella området, så en skyndsam hantering av ärendet är önskvärt för att förhindra onödiga problem som sammanblandningar med Ruvhten sihte, skingring av våran renhjord, sargade och dödade renar.”

Länsstyrelsen Dalarna uppger för Jaktjournalen att man handlägger ärendet just nu och man hoppas på att kunna ta ett beslut så snabbt som möjligt.

AKTUELLT

Annonser