Extra: Junselevargen sövd söder om Åsele!

Åsele (JJ) Idag har Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna i Västernorrlands och Västerbottens län fångat in vargtiken. Efter en kort jakt fångades hon in i Västerbottens län, söder om Åsele. Tiken är undersökt av veterinärer på plats.
För fjärde gången har den s k Junseletiken sövts och flyttas söderut i natt.

När tiken är sövd och infångad undersöker en veterinär henne för att kontrollera att hon är frisk och i god kondition. Veterinären tar olika prover och väger tiken för att kunna göra bedömningen om tiken klarar en flytt.

– Veterinären konstaterar att tiken är i god form och att hon klarar en flytt. Vikten är 38 kilo vilket är normalt för en vargtik av den här storleken. Så snart hon har vaknat till kommer vi att börja transporten mot utsläppsplatsen, säger Magnus Kristoffersson, projektledare på Naturvårdsverket.

Transporten sker i en välventilerad bil där vargen finns i en speciellt anpassad bur i ett separat utrymme där den inte är i kontakt med människor. Naturvårdsverket har flyttat varg vid ett flertal tillfällen och följer rutiner som fungerar väl för vargarna som brukar slappna av under bilresan. De visar ingen stress under färden. För att få transportera vargar så krävs Jordbruksverkets tillstånd och det är inte samma lagstiftning som tillämpas för tamdjur.

Framme på utsläppsplatsen släpps vargtiken ut och personal på plats övervakar tiken för att se att hon klarat transporten bra och rör sig från utsläppsplatsen.

Bakgrund till beslut om att flytta vargtiken I fredags fattade Naturvårdsverket beslut om att försöka genomföra en flytt av vargtiken i Junsele. Bakgrunden till beslutet är en mycket svår situation för renskötseln och att det inte går att genomföra en skyddsjakt just nu.

Skadorna för renskötseln är så omfattande att den är ohållbar. Situationen förvärras dessutom hela tiden. Naturvårdsverket ser ingen annan lösning än att flytta vargtiken. Även Länsstyrelserna i Västernorrlands och Västerbottens län förordar en flytt av vargtiken. Vid samråd med Nationella rovdjursrådet framkom att majoriteten av rådet förordar en flytt.

Den långvariga bevakning som skett och fortfarande sker i området påverkar enligt Naturvårdsverkets bedömning vargtiken negativt. Eftersom de tidigare beslutade skyddsjakterna inte kan genomföras gör Naturvårdsverket bedömningen att en flytt i den besvärliga situation som råder är bäst även för vargtiken trots att det kan innebära en risk eftersom hon varit sövd tre gånger tidigare.

Den nu planerade flytten ska ses som en extraordinär åtgärd. För att lösa den ohållbara situationen gör Naturvårdsverket ett avsteg från de principer som tidigare tillämpats i dessa sammanhang beträffande antalet sövningar och flyttar av vilda djur.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser