EXTRA! EXTRA! Nytt fynd av dvärgbandmask!

Ytterligare ett fynd av dvärgbandmask har gjorts i Bohuslän. En obducerad rävhona från samma område som den första.

Drygt 1 000 av 3 000 rävar som samlats in har analyserats. Cirka hundra träckprover av planerade 140 från hundar som inte avmaskats har analyserats, utan att man hittat smitta.

En insamling av sorkar i Bohuslän har påbörjats.

– Det är en rävhona från Lanneröd, samma område som tidigare, säger Ann Lindberg, veterinär och epidemiolog på SVA, i ett pressmeddelande.

Räven har skickats in av samma jägare som sköt den första räven med dvärgbandmask, som upptäcktes i februari.

Efter det första fyndet utfärdade myndigheterna rekommendationer för hund- och kattägare i Uddevalla, Munkedal, Färgelanda och Vänersborgs kommuner.

– De tidigare rekommendationerna gäller även nu, förklarar Ann Lindberg. Hundar som vistats lösa i det aktuella området bör avmaskas regelbundet.

När utbredningsområdet är kartlagt kan SVA och andra myndigheter bedöma smittoläget och utifrån den värderingen ge rekommendationer om smittorisk.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser