EXTRA: Eventuellt beslut om lodjursjakten i eftermiddag!

STOCKHOLM(JJ). Ett beslut om lodjursjakten kan komma redan i eftermiddag. Detta uppger Magnus Kristoffersson, rovdjurshandläggare på Naturvårdsverket, till Jaktjournalen. Allt tyder dock på att årets tilldelning blir lägre än förra årets. Kristoffersson pekar på att förra årets tilldelning verkar ha inneburit att stammen minskat.

Det pågår en lodjursinventering i samtliga län men den slutförs först den sista februari och först i maj månad kan uppgifterna ha kvalitetsäkrats.
Detta innebär att Naturvårdsverket inte kan invänta inventeringsresultatet utan bara kan ta hänsyn till vissa signaler från den pågående inventeringen.

Årets beslut om lodjursjakten har blivit försenat, normalt sett tas beslutet en månad tidigare.
Enligt Kristoffersson är anledningen att länsstyrelserna i första vändan angav för låga miniminivåer på lodjursstammen, något som gjorde att landet som helhet inte nådde upp till den miniminivå för antalet föryngringar som riksdagen bestämt.
– Länsstyrelserna fick bakläxa och har diskuterat frågan igen och kommit med nya förslag, säger Magnus Kristoffersson till Jaktjournalen.

I och med den regionaliserade rovdjursförvaltningen får länsstyrelserna full beslutanderätt när förlvaltningsområdet når upp till de fastställda miniminivåerna för lodjurstammen.
– Det norra förvaltningsområdet ligger högt över miniminvån medan det i mellersta förvaltningsområdet är få län där man ligger över miniminivåerna, säger han.

Kristoffersson menar att årets lodjursinventering kommer att bli väl genomförd. Det finns goda förutsättningar och det görs betydande insatser runtom i landet för att genomföra inventeringen.
– Signalerna vi har hittills är att lodjurspopulationen ligger i nivå med den i fjol, det stämmer också bra med beräkningarna från lodjursprojektet, säger Kristoffersson som menar att inventeringen också tyder på att förra årets tilldelning var för hög.

Förra året var det totalt 209 lodjur som fick fällas i hela landet, av dessa var det 127 djur som fick skjutas i de fyra nordligaste länen som har renskötsel. 

Text: Göran Persson

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Steyr-Mannlicher Zephyr

Det är inte alltid som småviltstudsare känns som fullvuxna. Zephyr från Österrikiska Steyr-Mannlicher är ett undantag från denna regel. Småviltstudsaren känns som mycket vapen och är en stark utmanare i småviltstudsarklassen.

Annonser