EXTRA: Eventuellt beslut om lodjursjakten i eftermiddag!

STOCKHOLM(JJ). Ett beslut om lodjursjakten kan komma redan i eftermiddag. Detta uppger Magnus Kristoffersson, rovdjurshandläggare på Naturvårdsverket, till Jaktjournalen. Allt tyder dock på att årets tilldelning blir lägre än förra årets. Kristoffersson pekar på att förra årets tilldelning verkar ha inneburit att stammen minskat.

Det pågår en lodjursinventering i samtliga län men den slutförs först den sista februari och först i maj månad kan uppgifterna ha kvalitetsäkrats.
Detta innebär att Naturvårdsverket inte kan invänta inventeringsresultatet utan bara kan ta hänsyn till vissa signaler från den pågående inventeringen.

Årets beslut om lodjursjakten har blivit försenat, normalt sett tas beslutet en månad tidigare.
Enligt Kristoffersson är anledningen att länsstyrelserna i första vändan angav för låga miniminivåer på lodjursstammen, något som gjorde att landet som helhet inte nådde upp till den miniminivå för antalet föryngringar som riksdagen bestämt.
– Länsstyrelserna fick bakläxa och har diskuterat frågan igen och kommit med nya förslag, säger Magnus Kristoffersson till Jaktjournalen.

I och med den regionaliserade rovdjursförvaltningen får länsstyrelserna full beslutanderätt när förlvaltningsområdet når upp till de fastställda miniminivåerna för lodjurstammen.
– Det norra förvaltningsområdet ligger högt över miniminvån medan det i mellersta förvaltningsområdet är få län där man ligger över miniminivåerna, säger han.

Kristoffersson menar att årets lodjursinventering kommer att bli väl genomförd. Det finns goda förutsättningar och det görs betydande insatser runtom i landet för att genomföra inventeringen.
– Signalerna vi har hittills är att lodjurspopulationen ligger i nivå med den i fjol, det stämmer också bra med beräkningarna från lodjursprojektet, säger Kristoffersson som menar att inventeringen också tyder på att förra årets tilldelning var för hög.

Förra året var det totalt 209 lodjur som fick fällas i hela landet, av dessa var det 127 djur som fick skjutas i de fyra nordligaste länen som har renskötsel. 

Text: Göran Persson

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser