EXTRA: De misstänkta vargjägarna friade

Mora (JJ) Nyss meddelades domen i det uppmärksammade Lillhärdsfallet. De fem åtalade jägarna frias från åtalet av en enig tingsrätt.

I Mora Tingsrätts dom står det:

Frågan är om det kan anses vara ställt utom rimligt tvivel att de tilltalade i enlighet med gärningspåståendet sökt efter, spårat och förföljt varg i syfte att döda eller skada varg. För att det ska kunna anses vara ställt utom rimligt tvivel krävs att det finns stödbevisning som knyter de tilltalade till den åtalade gärningen.

Åklagarens beskrivna händelseförlopp framstår som sammanhängande och logiskt och innehåller flera omständigheter som talar för att det varit fråga om illegal jakt i området. Frågan är om dessa omständigheter i tillräcklig grad kan knytas till de tilltalade eller någon av dem.

Det åtalade brottet har ett högt straffvärde och därmed måste även höga krav ställas på bevisningen. Åtalet bygger i allt väsentlig på indicier. Det finns dock flera omständigheter i utredningen som inte kunnat knytas till de tilltalade eller någon av dem. Det kan heller inte anses styrkt i målet att de tilltalade haft till syfte att döda eller skada varg. Sammantaget gör tingsrätten därför den bedömningen att det inte kan anses vara ställt utom rimligt tvivel att [de åtalade] tillsammans och i samförstånd gjort sig skyldiga till grovt jaktbrott. Åtalet ska därför ogillas.

Det var våren 2012 som de fem männen häktades misstänkta för att ha försökt döda vargar i Tandsjöreviret. Inga konkreta bevis har under rättegången kunnat presenteras och målet har varit ett så kallat indiciemål.

Miljöåklagare Åse Schoultz har inte hunnit läsa igenom domen men säger till Jaktjournalen att hon kommer att jobba för att domen ska prövas av en högre instans.

– Jag har inte hunnit läsa domen men ser att domstolen var enig i sitt beslut. Det ligger i farans riktning att jag kommer överklaga domen, säger hon.

Uppdatering 14:37:

Håkan Müntzing, advokat som företrätt Anders Dunder, en av de misstänkta (intervjuad i Jaktjournalen nr 10, 2014) är nöjd med domen.

– Jag är självfallet lättad för min klients räkning över domen men inte förvånad. Jag hoppas nu åklagaren ser att domen är entydig i sitt budskap. Den ger tydliga signaler i alla de enskilda delarna.

Håkan Müntzing säger att det nu finns skäl för att utreda hur myndigheterna agerat mot Anders Dunder.

– Det kan visa sig att de agerat på ett kränkande sätt. Han har varit frihetsberövad och fått sina vapen beslagtagna, säger Håkan Müntzing.

Uppdatering 15:47:

Miljöåklagare Åse Schoultz står fast vid sin ståndpunkt att överklaga domen till Svea Hovrätt efter att ha läst igenom domskälen.

– Jag håller inte med Mora Tingsrätt utan anser att brottet är styrkt och kommer gå vidare med saken.

Överklagan planeras att lämnas in under nästkommande vecka.

AKTUELLT

Tracker har fått svenska ägare

Åmotsfors (JJ) Finska hundpejlföretaget Tracker har fått svenska ägare och satsar nu hårt på att utveckla produkter och kundservice. Investmentbolaget Nalka har bildat koncernen Open Air Group som satsar på företag inom jaktsegmentet.

Björn skjuten i Los

Hälsingland (JJ) En av de närgångna björnarna sköts på måndagskvällen inne i byn Los i Ljusdals kommun.

Björnjaktsbeslutet möts av besvikelse och glädje

Västerbotten (JJ) Björnjägaren Jonas Nordström skrek ut sin glädje när han fick beskedet att björnjakten startar som vanligt 21 augusti. – Jag vrålade så att jobbarkompisarna säkert ramlade ut sina stolar, säger Jonas Nordström.

Annonser