Extra årsmöte överklagas!

DALARNA (JJ) För två veckor sedan byttes hela styrelsen för Jägarnas Riksförbunds avdelning 20-08, Orsa/Mora, ut efter en extra årsstämma. Nu frågar sig några medlemmar om det hela verkligen gått rätt till?

Den tolfte februari i år hade avdelningen 20-08 Orsa/Mora ordinarie årsstämma där den sittande styrelsen gav ansvarsfrihet för föregående års verksamhetsår. Mötet ansåg att allt var i sin ordning och avdelningsstyrelsen fick fortsatt förtroende.  

När avdelningens revisorer i våras kallade till ett extra årsmöte var det många som därför förvånades. Kallelsen, som Jaktjournalen tagit del av, förklarar att mötet tillkallats ”med anledning av den turbulens som råder inom avdelningen ang. förbundets sponsring av ”Orsa-Jägarnas” ”Permobilbjörn” samt ordförandens vilseledande uppgifter till övriga sponsorer ang. ägarförhållanden kring ”Permobilbjörnen”, vilket kan komma att skada Jägarnas Riksförbunds trovärdighet”.  

Avdelningsstyrelsen själva fick inte veta om den extra årsstämman innan kallelsen damp ned i brevlådan.

Innan den extra årsstämman framfördes krav till förbundsstyrelsen och förbundets revisorer att mötet skulle ställas in eftersom det inte fanns någon saklig grund. Mötet blev trots det av och långt ifrån alla medlemmar i avdelningen blev informerade att styrelsen motsatt sig mötet.

Före det extra årsmötet skickade också en av förbundets revisorer ut ett klargörande via e-post till Örjan Gustavsson, ordförande i avdelning 20-08 Orsa/Mora, samt till Per Wanström, generalsekreterare i Jägarnas Riksförbund, och Kurt Borg, distriktsordförande i Värmland samt ordförande i förbundsstyrelsens valberedningen.  

Där förklaras vad som ansetts vara problemet med ”permobilbjörnen”. Det framgår också att det inte handlar om några grova ekonomiska oegentligheter begångna från avdelningsstyrelsens sida utan snarare en smärre brist i rutinerna.  

Trots det genomfördes det extra årsmötet den 17 juli där Malte Sandström från förbundsstyrelsen höll i ordförandeklubban. Revisorns klargörande e-post lästes upp men noterades av få. De flesta var upprörda och trodde att avdelningsstyrelsen agerat klandervärt. På grund av detta avsattes styrelsen.  

Nu frågar sig några av förbundets medlemmar om det inte handlat om en kupp mot de sittande i avdelningsstyrelsen i Orsa/Mora. Det finns dokument, avtal osv. som Jaktjournalen tagit del av, som antyder att styrelsen försökt reda ut de frågetecken som funnits kring ”permobilbjörnen”, men mötts av motstånd. Styrelsen har heller inte fått lämna sina synpunkter i ärendet.  

En överklagan har därför gjorts till förbundsstyrelsen där den avsatta avdelningsstyrelsen vill att förbundets revisorer prövar om avdelningens revisorer verkligen har stöd i förbundets stadgar §6 om att kunna kalla till extra årsmöte.  

Om nu stämman har ägt rum på stadgevridiga grunder är frågan hur förbundsstyrelsen kommer att hantera frågan? Eftersom de redan innan mötet avslog krav på inställt möte känns det inte troligt att man går ut och erkänner att man gjort fel. Låter man det passera kommer kvittot på att allt ändå kanske handlade om en planerad kupp, tror röster inom JRF.

AKTUELLT

Nu drar Stövar-SM för rävhundar igång

Skövde (JJ) Hela helgen vankas stövarfest utanför Skövde. Det är nämligen dags för Stövar-SM för rävhundar 2018. Har du inte chans att bevittna mästerskapet på plats gör vi allt för att du ska få med dig tävlingen ändå.

Debatt: Vi behöver skjuta fler vargar i Sverige

Svenska Rovdjursföreningens styrelseledamot Björn Ljunggren har i en debattartikel i en lång rad svenska dagstidningar efterlyst fler vargar i Sverige. Här svarar jägaren Anders Lindell på Ljunggrens artikel och föreslår istället utökad vargjakt.

Annonser