Europeiskt rovdjursmanifest skrämmer Folkaktionen

Kungsbacka (JJ) LCIE (Large Carnivor Initiative for Europe) har skrivit ett manifest kring målsättningen för den långsiktiga rovdjursutvecklingen i Europa. En EU-plattform kring samexistens är också under konstruktion. Detta är något som skrämmer Folkaktionen – Ny Rovdjurspolitik.

Mats Persson, ordförande för Folkaktionen – Ny Rovdjurspolitik har sin uppfattning klar om vargen. Enligt honom fungerar ingen samexistens. Vargen har ingen plats i kulturlandskapet. Gröna näringar går inte att kombinera med livskraftiga vargstammar. Framför allt inte när det i samma områden dessutom ska finnas livskraftiga stammar av de andra stora rovdjuren.

Redan förra året kom LCIE med sitt manifest om rovdjurens framtid i Europa, en vision där de stora rovdjuren ska få återkolonisera hela Europa och tillåtas växa till hållbara populationer på hela kontinenten.

Riktigt hur detta ska gå till och framför allt hur detta ska kombineras med en levande landsbygd är inte klart. Däremot beskrivs vissa fundamentala grundsatser EU-medborgarna måste acceptera. Bland annat att rovdjuren har en given plats, inte bara i vildmarken, utan också i kulturlandskapet.

– För oss är detta helt oförenligt och en naiv tanke. Det är lätt att vara förespråkare för stora rovdjursstammar när man inte fått ta del av dem eller för den skull känner till dess konsekvenser.

Som ett första steg i arbetet mot LCIE:s vision ska en europeisk plattform (EU Platform on Coexistence between People and Large Carnivores) nu bildas som ska finna lösningar på de problem som följer samexistens mellan stora rovdjur och människor.

Svenska Jägareförbundet stod nyligen som värd för den europiska jägarorganisationen FACE konferens där det bestämdes att FACE accepterar villkoren för att delta i plattformen; bland annat att EU:s habitatdirektiv ska ligga till grund för förvaltning, och att stora rovdjur är en integrerad del av vårt kulturlandskap.

Mats Persson är kritisk och menar att avtalet till plattformen bara är en otydligare form av det tidigare manifestet från LCIE.

– Den har samma grundläggande ansats. Det är bara luddigare omskrivningar. Deltagarna accepterar att avtalet vilar på Art- och habitatdirektivet och på samlevnaden i delat landskap mellan människor och stora rovdjur, säger Mats Persson.

Torbjörn Lövbom, styrelseledamot i Svenska Jägareförbundet delar inte Folkaktionens uppfattning kring det avtal som nu gjorts utan säger till Jaktjournalen att svenska jägare måste vara med och påverka på den spelplan som erbjuds utanför Sveriges gränser.

– Det manifest från LCIE som publicerades i fjol är helt oacceptabelt och vi håller fast vid våra grundsatser i rovdjursfrågan men vi måste ju delta i diskussionen för att föra fram våra argument. Vi har till och med anställt en jurist nere i Bryssel som jobbar med dessa frågor, säger han.

Enligt Torbjörn Lövbom måste människan sättas i främsta rummet när det kommer till frågor om samexistens med stora rovdjur.

– Hade det inte varit för vargen och den problematik den medför tror jag rovdjursfrågan hade varit hanterbar.

Den 10 juni ska ett första möta hållas nere i Bryssel kring den plattform för samexistens som nu ska skapas.

AKTUELLT

Jägare i stor insats mot barnsexhandel

Stockholm (JJ) Jägarkåren är stor och när den går samman händer det grejer. I just nu pågående kampanj Musikhjälpen har jägarnas insamlingsbössa redan dragit in mer än 100 000 kronor.

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Annonser