Europeisk lantbruksorganisation hoppar av rovdjursdialog

Bryssel (JJ) Copa-Cogeca, de europiska jordbrukarnas och djurhållarnas centrala organ har avsagt sig sitt deltagande i den EU-plattformen som skapats för att finna lösningar på konflikter med attacker från stora rovdjur på boskap.

I Frankrike blir rovdjursattackerna mot fårbesättningar allt vanligare och är i dag ett omfattande problem.

Organisationen varnar nu för att europeiska djurhållares oro ignoreras. Ökade rovdjursstammar riskerar på sikt deras lönsamhet och livskraft. Europa har  totalt 17 000 björnar, 12 000 vargar, 9000 lodjur och 1000 järvar. Rovdjuren finns på landsbygden där jordbruk och djurhållning är den huvudsakliga näringen.

– EU-kommissionen lyssnar inte till jordbruksorganisationens oro och därför har vi beslutat att lämna plattformen.  Vi gick med i plattformen för samexistens mellan människor och stora rovdjur i tron att vi där skulle få hjälp att hantera problemen. Men inga lösningar har hittats. Plattformen fokuserar på beprövad erfarenhet av bevarandet av stora rovdjur, istället för att hitta lösningar för att förbättra situationen för landsbygdsbefolkningen. Detta är icke acceptabelt. Attacker på boskap ökar, speciellt i länder som Frankrike, Finland och Sverige, där de orsakar förluster som hotar jordbrukens livskraft, säger Pekka Pesonen, generalsekreterare i Copa-Cogecas i ett uttalande.

– Det starka skyddet av dessa symboliska arter börjar hota existensen av betesmarker rika på biologisk mångfald och andra hotade arter. Förutsättningen för detta artrika landskap är betande boskap. Genomförandet av EU:s Habitatdirektiv blir i sig ett hinder för att lösa konflikter som uppstår med närvaron av stora rovdjur. Att undersöka hur EU:s habitatdirektiv kan vidareutvecklas är grundläggande med hänsyn till den dynamiska tillväxten av stora rovdjur i många regioner inom EU. Att bara fokusera på skyddsåtgärder är inte längre något alternativ. Lösningar måste fram, säger han vidare.

AKTUELLT

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

Västmanland (JJ) Aktivister stör vargjakten i Kölstareviret i Västmanland. – Det är märkligt att polisen inte agerar, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Jaktjournalens webbradio. Men polisen meddelar att utredning pågår.

Evalds företag ruinerades av Naturvårdsverket – nu stämmer han staten

Evald Hellgren bedrev en blomstrande näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Evald vände sig till Justitiekanslern för att få ersättning för sina förluster men fick avslag med motiveringen att Naturvårdsverkets fel inte varit tillräckligt ”uppenbart”. Nu stämmer Evald Hellgren staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Annonser