EU-kommissionen får svar på tal

Stockholm (JJ) Regeringen har nu via Utrikesdepartementet svarat på EU-kommissionens yttrande. Kommissionen menar att Sverige inte uppfyllt sina skyldigheter kring vargförvaltningen, men Regeringen tillbakavisar nu kritiken.

Under flera år har en skriftväxling mellan Regeringen och EU-kommissionen pågått, i vilken kommissionen kritiserat den svenska vargförvaltningen och Regeringen försvarat den samma. Senast i juni kom den senaste skrivelsen från EU-kommissionen där de skriver att Sverige fortfarande inte uppfyller de krav som art- och habitatdirektivet ställer i i artiklarna 12 och 16.

Regeringen har nu skickat sitt svar i vilket de tillbakavisar kritiken och menar att Sverige visst uppfyller kraven vad gäller säkerställande av gynnsam bevarandestatus, vargens naturliga utbredningsområde, licensjakt samt vargflyttar.

Vidare skriver Regeringen att de nu under 2015 har beslutat genomföra flera utredningar. Sårbarhetsanalysen för varg ska uppdateras för att på nytt se hur många vargar som krävs för att gynnsam bevarandestatus ska vara uppnådd. I den här utredningen ska hänsyn tas till påverkan vargen har på landsbygdens näringar samt renskötsel.

Statens jordbruksverk ska utvärdera hur skador på tamdjur kan förebyggas ytterligare. Dessutom ska en utredare lägga fram förslag på hur processen vid överklaganden av beslut kan bli så transparent och rättssäker som möjligt.

Naturvårdsverket har också fått i uppdrag att undersöka hur skyddsjakten på varg kan utvecklas för att bli effektivare, ”möta de behov som i dag finns givet den ökade vargtätheten i vissa områden där detta kan skapa problem för viss djurhållning och där det i dag inte finns någon annan lämplig lösning”.

Enligt Regeringen har EU-kommissionen missuppfattat hur den svenska vargens utbredningsområde ser ut och därför ställt sig tveksamma till om populationen har gynnsam bevarande status. I sitt svar hoppas Regeringen bringa klarhet och skriver att utbredningsområdet inte är begränsat.

Den uppdaterade sårbarhetsanalysen ska redovisas den 30 september i år, där ett nytt referensvärde ska tas fram vilket Regeringen ska ta ställning till.

Kritiken av licensjakterna 2013 och 2014 saknar enligt Regeringen grund eftersom de licensjakterna endast genomfördes i mycket begränsad omfattning  ”Kommissionen har nämligen inte förklarat på vilket sätt ett beslut om licensjakt, som inte har resulterat i någon jakt i egentlig utsträckning, skulle kunna utgöra en överträdelse av artikel 12 och 16 i art- och habitatdirektivet.”

Regeringen tillbakavisar också påståendet att årets licensjakt decimerat vargpopulationen med 12 procent. Den uppgiften baserar nämligen på gamla inventeringssiffror. Vargstammens storlek var vid årets licensjakt 415 individer och inte 370 som kommissionen utgått i från.

Läs hela Regeringens svar här>>

 

AKTUELLT

Tracker har fått svenska ägare

Åmotsfors (JJ) Finska hundpejlföretaget Tracker har fått svenska ägare och satsar nu hårt på att utveckla produkter och kundservice. Investmentbolaget Nalka har bildat koncernen Open Air Group som satsar på företag inom jaktsegmentet.

Björn skjuten i Los

Hälsingland (JJ) En av de närgångna björnarna sköts på måndagskvällen inne i byn Los i Ljusdals kommun.

Björnjaktsbeslutet möts av besvikelse och glädje

Västerbotten (JJ) Björnjägaren Jonas Nordström skrek ut sin glädje när han fick beskedet att björnjakten startar som vanligt 21 augusti. – Jag vrålade så att jobbarkompisarna säkert ramlade ut sina stolar, säger Jonas Nordström.

Film: Så lär du din hund att apportera villkorslöst

Kungsbacka (JJ) På fågeljakten är en bra apportör ovärderlig. Att lära sin fågelhund apportera ordentligt är därför viktigt. JJ:s medarbetare Jonas Seger har 30 års erfarenhet av fågelhundar och vet vad som krävs för att få hunden att apportera även när det är svåra förhållanden.

Annonser