– Ett steg mot förvaltning av de stora rovdjuren

Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd När riksdagen idag tog beslut om en ny rovdjursförvaltning var det ett efterlängtat beslut. Detta är ett viktigt steg mot en nödvändig förvaltning av de stora rovdjuren, skriver Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd i ett pressmeddelande.

Den 10 december röstade riksdagen igenom rovdjurspropositionen En hållbar rovdjurspolitik. Bevarandearbetet med rovdjuren har varit framgångsrikt, men man har misslyckats att ta hänsyn till de människor som drabbats. Därför är det välkommet med ett beslut som ger utrymme för ökad regional förvaltning, större hänsyn till människan och ökad flexibilitet.  

– Vi är positiva till beslutet, men vi vill se konkreta åtgärder och effekter av det, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd.  

Han vill att myndigheterna nu skyndsamt tar fram planer som skapar utrymme för att börja förvalta vissa rovdjursarter redan i vinter, men också skapar en långsiktig plan för rovdjursförvaltningen.  

– Nu måste samhället visa att man menar allvar. Det innebär att göra förvaltningsplaner för rovdjuren där man tar hänsyn till såväl människor, socio-ekonomiska faktorer och biologi – inte bara biologi.  

Torbjörn Lövbom efterlyser en förutsägbar och långsiktig plan, som även ger flexibilitet till att hantera de situationer som uppkommer.  

– Samhället har lyckats bevara rovdjuren, nu ska vi bli lika duktiga på att förvalta dem. Då krävs det bra och tydliga planer för hur detta ska genomföras och hur vi ska balansera rovdjursstammarna. Detta måste ske genom samförvaltning med bytesdjur, det totala rovdjurstrycket och samhället i övrigt.  

Svenska Jägareförbundet är nöjt med att följande delar i propositionen röstades igenom:  
• Mer ansvar rovdjursförvaltningen ska ske regionalt   
• Förenklade regler kring skyddsjakt  
• Tydlighet i att gynnsam bevarandestatus är uppnådd för alla stora rovdjur  
• Tydlighet kring hur överklagande ska hanteras  
• Att det finns en bred majoritet i riksdagen för att minska rovdjurskoncentrationerna, införa jakt på varg, utveckla det regionala bestämmandet om viltförvaltningen.

AKTUELLT

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Bjud på Mannerströms kryddiga vildsvinsskinka

Kungsbacka (JJ) Mästerkocken Leif Mannerström bjuder nu i juletider Jaktjournalens läsare på ett härligt vildsvinsskinkerecept. Det är vilt, kryddigt och doftar jul. Överraska släkten och sätt lite guldkant på årets julbord.

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Annonser