Jaktvårdskrets

Stormöte om vikande älgstam i Värmland

Filipstad (JJ) Älgstammen i östra Värmland har kraschat och kan liknas den älgstam som fanns på 1950- och 1960-talet. Jan Andersson är ordförande i Filipstads jaktvårdskrets kallar till ett möte den 2 december och vill helst se att det bildas älgskötselområden.

Insändare: Kommentar till artikel ”Sköt ihjäl svanar”

Tåkernbygdens Jaktvårdskrets tar avstånd mot de oseriösa säljjakter som förekommer inom kretsen, och vilka resulterade att två svanar sköts i söndags. Enligt tidningen föll två ned döda. En svan var död medan en svan blev allvarligt skadskjuten och fick avlivas av det vittne som iakttog händelsen.

Jaktvårdskretsar tvingas gå samman

Hökerum/Åsunden(JJ) Jaktvårdskretsarna i Hökerum och Åsunden har kallat till möte för att slå samman kretsarna. Orsaken är helt enkelt dålig aktivitet efter att Svenska Jägareförbundet förlorat inflytande på kretsnivå över den svenska älgjakten.

Annonser