forskningsprojekt

Järven erövrar Värmland

Värmland (JJ) Länsstyrelsen har lyckats dokumentera en järvföryngring i Värmland. Det är den sydligaste etableringen av rovdjuret i Sverige.

110 älgar har GPS-märkts

Norrbotten (JJ) Markägare, Svenska Jägareförbundet och Länsstyrelsen gör gemensam sak i ett projekt kring Norrbottens älgar. I vinter har 110 stycket märkts med GPS-sändare så att deras vandringsmönster kan analyseras.

Ny studie – Rovdjursattacker mot människor ökar

Kungsbacka (JJ) I en ny rapport publicerad i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports visar ett internationellt forskarteam att attacker av stora rovdjur mot människor i Nordamerika och Europa ökar. Forskarna pekar också på hur problematiken kan lösas.

Undersöker betestryck i skogsbrandsområde

Västmanland (JJ) Sex hägn sätts upp i de skogsbrandshärjade områdena i Västmanland. Tanken är att se hur älg, kronhjort och rådjur påverkar olika trädslags tillväxt genom sitt betestryck.

Påverkan av älgavskjutningen vid vargetablering

Kungsbacka (JJ) Enligt en studie gjord av SLU skjuter jägarna klart färre älgar i ett etablerat vargrevir än i ett område utan varg. Jägarkåren har dock en stor inverkan på hur man ska hålla nere påverkan av älgstammen vid en etablering av varg.

Mårdhundsobservationer i Sörmland?

Sörmland (JJ) Två personer har den senaste tiden oberoende av varandra observerat vad de tror är mårdhund på två olika platser i Sörmland. Stämmer detta är det unikt.

Dvärgbandmaskprojekt avslutat

Uppsala (JJ) Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) har avslutat sin treåriga studie av rävens dvärgbandmask. I tre av 2 279 rävar hittades dvärgbandmasken. Alla tre smittade rävarna har kommit från kommuner där smittan tidigare upptäckts.

Insamling av rävspillning intensifieras

Östergötland(JJ) Kartläggningen av dvärgbandmaskens spridning fortsätter. Nu görs ett sista ryck för att få in mer rävspillning från bland annat Östergötland och Sörmland.

Annonser