fällfångst

Fällfångsten hotas

I början av året gick remisstiden ut för Naturvårdsverkets nya föreskrifter för den svenska fällfångsten. I skrivande stund är det oklart hur reglerna kommer att se ut i framtiden.

Förslag till nya fällfångstregler

Stockholm (JJ) Just nu är Naturvårdsverkets nya reglerförslag för fällfångst ute på remiss. Bland annat vill Naturvårdsverket minska jaktttiderna för användning av levandefångst fällor.

Jaktbutik bojkottar fällfångstföretag

Trollhättan (JJ) Jaktbutikskedjan Jakt & Uteliv som har fyra butiker i Sverige och en i Norge kommer sluta sälja fällor från fällföretaget Lotin sedan de uppmärksammat en provocerande bild på fällfångade och avlivade vildsvin.

Definitivt ja till vildsvinsfällor

Kammarrätten har tidigare gett Naturvårdsverket tydlig bakläxa i två ärenden som gäller beslut om vildsvinsfällor. Högsta Förvaltningsdomstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd vilket innebär at båda domarna vunnit laga kraft och är således slutgiltiga. Hanteringen av vildsvinsfällorna har blivit till ett stort bakslag för Naturvårdsverket och en seger för jägarna och tillverkarna av fällor.

Jägarstorm efter godkännande av vildsvinsfälla

Kungsbacka (JJ) Efter en utdragen rättsprocess som tagit ärendet ända upp till högsta förvaltningsdomstolen, står det nu klart att Lotinfällan avsedd för vildsvin får användas. Nu rasar jägare på sociala medier.

Annonser