Bockjakt

Vårbock och bäver samma dygn

Det är en mulen majkväll i Ångermanlands kustbygd. I grantoppar runt de djupa odlingsdalarna sjunger trastar, och en och annan morkulla sträcker. Och jakten är i full gång. Men den lilla bock Magnus Jäärf sett tidigare lyser med sin frånvaro, så smygturen går vidare. Först vid ”Snyggåkern” hettar det till.

Bockpremiär i dubbel bemärkelse

Svante Grahn, från Höganäs i Skåne, har sett fram emot bockpremiären under många och långa månader. Mellan sommarens besök på skjutbanan har han lagt åtskilliga timmar på att spana efter jaktmarkens bockar. Plötsligt koncentreras all möda, förväntningar och förhoppningar till en enda dag – det är dags för bockpremiär!

Annonser