Enighet om älgförvaltning i norr

Kungsbacka (JJ) Enigheten var stor i många frågor när företrädare för älgförvaltningarna träffades i Umeå i veckan för att diskutera framtida förvaltning, rapporterar Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Älgjakten i norrland var på tapeten i veckan som gick. Foto: Per Jonson
Skogsbruket, jägare och länsmyndigheter är angelägna om att Skogsstyrelsen tar fram kunskapsunderlag som älgbetesinventering (Äbin) och foderprognoser. Det slogs fast när ledande företrädare för parterna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samlades för att diskutera älgförvaltning.

Från nationell nivå medverkade Mats Sandgren, VD SCA skog och Jägareförbundets ordförande Björn Sprängare. De var överens om att arbetet med älgförvaltningen har startat bra, men att det är viktigt att fakta om skogen används som grund för bland annat förvaltningsplanerna.

Initiativet att samla de fyra länen är ett nytt sätt att diskutera skogsbruk och älgförvaltning.

– De fyra nordligaste län har många likheter när det gäller förutsättningar och frågeställningar för skogsbruk och älgförvaltning. Uppslutningen var mycket god och mötet gav en bra överblick över hur arbetet har fungerat, säger regionchef Staffan Norin, Skogsstyrelsen.

Frågorna som togs upp på mötet i Umeå behandlade:
• läget och utvecklingen av arbetet med älgförvaltningen,
• långsiktig och samstämmig bild av förväntningar på intressenternas olika roller i älgförvaltningen,
• de olika målen som satts upp för förvaltningen, exempelvis älgstammens kvalitet och skogsskador
•utformning av älgbetesinventering och foderprognoser.

– Företrädare för såväl skogsbruket som Jägareförbundet och länsstyrelserna hävdade att Skogsstyrelsens aktiva medverkan är viktig. Älgbetningsinventeringar och foderprognoser är viktiga kunskapsunderlag för älgförvaltningarna men det behövs en fortsatt utveckling av Äbin och långsiktighet när det gäller finansiering och användning, säger Bo Leijon regionansvarig för skog och vilt på Skogsstyrelsen.

Alla parter sätter stort värde på den bibehållna rådigheten på regional och lokal nivå.

Stor enighet i många frågor alltså men det finns frågetecken för om beslutade åtgärder och förvaltningsplanerna verkligen kommer att minska de omfattande älgbetesskadorna i norra Sverige. Skogsbruket och jägarna vill inledningsvis skapa ett bra samarbetsklimat och få den nya älgförvaltningen att fungera, summerar regionchef Staffan Norin.

AKTUELLT

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Bjud på Mannerströms kryddiga vildsvinsskinka

Kungsbacka (JJ) Mästerkocken Leif Mannerström bjuder nu i juletider Jaktjournalens läsare på ett härligt vildsvinsskinkerecept. Det är vilt, kryddigt och doftar jul. Överraska släkten och sätt lite guldkant på årets julbord.

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Annonser