Enhetschef tillbakavisar höjning av referensvärden på varg

Arkivfoto: Per Jonson Stockholm (JJ) I går gick Svenska Jägareförbundets nyhetsorgan Svensk Jakt ut med nyheten att Naturvårdsverket chockhöjer refernsvärdet för varg. Nu tillbakavisar enhetchefen för natur och biologisk mångfald, Mark Marissink de uppgifterna. Det nationella referensvärdet på 270 vargar kvarstår.

Enligt Mark Marissink beror de nya uppgifterna kring ett förändrat referensvärde på 330 vargar i stället för 270 vargar på att situationen i dag är komplex.

– Vi håller på att ta fram ett förslag på förvaltningsplan för länsstyrelserna där de ska få föreslå miniminivåer för varg i respektive län. Eftersom vi har ett referensvärde på 270 vargar och i dag en vargstam som överstiger detta men ändå ingen föryngring vare sig i norr eller söder måste vi i vårt förslag ta höjd så att de totala antalet föryngringar inte understiger 27, motsvarande 270 vargar, säger han.

Detta betyder att Mellansverige bör ha minst 27 föryngringar fram tills dess södra och norra Sverige har tre föryngringar var. Först därefter kan man gå in och anpassa de lokala tätheterna. Enligt ett riksdagsbeslut ska det finnas varg i hela Sverige

Ni säger att Länsstyrelserna ska få lämna förslag på acceptabla miniminivåer. Vad gör ni om länsstyrelserna beslutar sig om nivåer som vid den totala sammanräkningen inte uppgår till 270 vargar?

– Då har vi ett problem som vi får ta ställning till, säger Mark Marissink avslutningsvis. 

AKTUELLT

Åklagarbeslut: Ny utredning om skånsk jakthärva

Skåne (JJ) Det blir en ny polisutredning i den skånska jakthärva där jägare lurats på jakt. Det har chefsåklagare Pernilla Åström beslutat efter att ha granskat de lurade jägarnas överklagan. – Jättebra, säger en av de drabbade, Christoffer Frank.

Liten lodjursjakt i vinter

Kungsbacka (JJ) Det blir en historiskt liten lodjursjakt i Mellansverige i vinter. Endast 13 lodjur får skjutas i tre län. – Frågan är om det är vettigt att försöka hålla lostammen på den nivå som myndigheterna gör, säger Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen.

M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Annonser