Uppdaterad: Endast en vapenhandläggare i Norrbotten

Luleå (JJ) Inte konstigt att jägare i norra Sverige får vänta på sin vapenlicenser. I Norrbotten finns bara en vapenhandläggare.

Bristande resurser hos Polisen drabbar både jägare och handlare i Norrland.

Resurser brister och andra arbetsuppgifter prioriteras före handläggning av vapenlicenser. Det är orsaker till att vapenärenden tar tolv veckor i Norrbotten. I länet finns dessutom bara en enda person som handlägger vapenlicensärenden. I hela Region Nord fanns under sommarveckorna som lägst nio handläggare enligt Monica Rickardsson, Chef för Rätts Nord.

– Vem som helst kan inte syssla med detta, då det krävs flera års erfarenhet för att kunna ta besluten. Därför blir verksamheten extra känslig för sjukskrivningar och polisbrist. Det nya systemet fungerar bättre och bättre, men det finns bara pengar till att få ut drygt 70 procent av dess kapacitet, säger Nicke Gärdin, beslutsfattande poliskommissarie i Region Nord till Norrbottens-Kuriren.

Ett följdproblem av de långa handläggningstiderna är att vapenhandlarna i regionen sitter på stora lager utan att få betalt. Något som drabbar dem hårt ekonomiskt. Situationen har till och med lett till att handlare fått lägga ner.

 

AKTUELLT

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser