Ejdrarna minskar kraftigt i Östersjön

Skärgårdsstiftelsens färska siffror från årets inventering av ejder visar på en kraftig minskning av arten i Stockholms skärgård. I Blekinge skärgård har få ejderungar överlevt i sommar, enligt Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA).

 
Långsiktigt minskar nu ejdern i Östersjöområdet, vilket är allvarligt.

 – Storskaliga förändringar i ekosystemen som påverkar födan kan spela in, säger Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.

Ejderbon har räknats på Lygna norr om Svenska högarna under 200 år och här syns stora förändringar.
– För drygt tio år sedan fanns det närmare ettusen bon här – men årets inventering har gett det sämsta resultatet någonsin med endast 30 ejderbon. Det är en minskning med mer än 95 procent, säger Sten Söderlund, tillsynsman vid Skärgårdsstiftelsen.
 
Sedan 1990-talet har ejdern minskat kraftigt runt Östersjön. I Stockholms skärgård visar Skärgårdsstiftelsens årliga räkningar att det totala antalet räknade ejderhanar inom inventeringsområdena har minskat med 50 procent sedan 2008.
 
– I Blekinge skärgård dog under första veckan 85 procent av de över 500 ejderungar som kläcktes på en lokal i västra Blekinge. Vid inventering på ön kunde vi också notera nykläckta ejderungar med kramper tydande på B-vitaminbrist. Vi kunde även se ett avvikande beteende där flera ejdrar lagt sina ägg i gås- och trutbon, säger Torsten Mörner, statsveterinär på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Det är inte lätt att peka ut den bakomliggande orsaken eftersom minskningen inte sker samtidigt i olika delar av Östersjön.

Inom vissa områden kan havsörnens återkomst ha bidragit till att ejderhonorna väljer att häcka längre in i skärgården på mer skogsklädda öar. Men den eventuella förskjutningen av utbredningsområdet kan inte förklara den stora minskningen av observerade ejdrar.
 
– Minskningen av antalet ejdrar är mycket oroande och det är lite av en tillbakagång till antalen som fanns innan 1980-talet. Men i vissa skärgårdsområden är den så snabb att det tyder på att något är allvarligt fel. De dramatiska förändringar som sker i skärgårdens fågelfauna påverkar inte bara fåglarna utan även de människor som vistas utmed kusterna och på olika sätt uppskattar fåglarnas närvaro, säger Niklas Holmqvist, forskningskommunikatör på Svenska Jägareförbundet.

Enligt Kjell Larsson på Högskolan på Gotland överlevde för några år sedan få ejderungar på Gotland, men till skillnad från Blekinges och Stockholms Skärgård ser det mycket bättre ut för de gotländska ejdrarna i år. Men den långsiktiga trenden är densamma för Östersjön – ejdern minskar i antal.

– Den bakomliggande orsaken är troligen storskaliga förändringar i ekosystemen. Övergödningen och artsammansättningen av växtplankton kan exempelvis påverka blåmusslorna som är ejderns basföda. Förändringarna i blåmusslorna medför sannolikt att det uppstår brist på b-vitaminet tiamin som i sin tur påverkar ungarnas överlevnad och som på lång sikt innebär att även antalet ejdrar minskar, säger Peter Westman, naturvårdschef på WWF.

Skärgårdsstiftelsen, Världsnaturfonden WWF, Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA och Svenska Jägarförbundet vill nu att det avsätts resurser för att undersöka de bakomliggande orsakerna till detta fenomen som även drabbar andra fågelarter.
 
Fortsätter ejderdöden kommer det karakteristiska lätet från gudingens vårrop att tystna för all framtid.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ännu en hund tagen av varg i gamla Rialareviret

Stockholm (JJ) På onsdagsmorgonen kom ytterligare en anmälan om en sällskapshund som blivit tagen av varg i det gamla Rialareviet. – Hundägaren säger att hon var bara någon meter från sin hund när vargen hoppade upp på stigen och tog den, berättar Mikael Pettersson vid polisen.

Varför väcker ni björnar, Brunberg?

Kungsbacka (JJ) En film på Youtube visar hur svenska forskare gräver ut och väcker en björn i vinteridet. Vi frågar Sven Brunberg på Skandinaviska björnforskningsprojektet varför de väcker björnar.

Vinnarjakt på gång

Lidsjöberg (JJ) I dag reser vi på Jaktjournalen till Ströms Vattudal för att spendera ett par jaktdagar tillsammans med fem taggade prenumeranter.

Älgdrev rakt genom centrala Råneå

Norrbotten (JJ) Älgjägaren Anders Nordström har aldrig varit med om något liknande. Den stora älgtjuren valde att springa rakt genom centrala Råneå när den fick jämthunden Bullen efter sig.

Skogsägare vill minska rådjursstammen

Gotland (JJ) Egentligen skulle vi behöva skjuta av 5 000 rådjur i en smäll, säger Jan-Erik Dahlbom, skogsinspektör i ett uttalande till tidningen Helagotland.se. Rådjuren på ön äter upp skogsplantorna för skogsbrukarna där.

Meningen med livet

För de allra flesta arter består meningen med livet i att föröka sig och föra sina gener vidare till en ny generation. Människan har en tendens att överdriva.

Annonser