Ejdrarna minskar kraftigt i Östersjön

Skärgårdsstiftelsens färska siffror från årets inventering av ejder visar på en kraftig minskning av arten i Stockholms skärgård. I Blekinge skärgård har få ejderungar överlevt i sommar, enligt Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA).

 
Långsiktigt minskar nu ejdern i Östersjöområdet, vilket är allvarligt.

 – Storskaliga förändringar i ekosystemen som påverkar födan kan spela in, säger Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.

Ejderbon har räknats på Lygna norr om Svenska högarna under 200 år och här syns stora förändringar.
– För drygt tio år sedan fanns det närmare ettusen bon här – men årets inventering har gett det sämsta resultatet någonsin med endast 30 ejderbon. Det är en minskning med mer än 95 procent, säger Sten Söderlund, tillsynsman vid Skärgårdsstiftelsen.
 
Sedan 1990-talet har ejdern minskat kraftigt runt Östersjön. I Stockholms skärgård visar Skärgårdsstiftelsens årliga räkningar att det totala antalet räknade ejderhanar inom inventeringsområdena har minskat med 50 procent sedan 2008.
 
– I Blekinge skärgård dog under första veckan 85 procent av de över 500 ejderungar som kläcktes på en lokal i västra Blekinge. Vid inventering på ön kunde vi också notera nykläckta ejderungar med kramper tydande på B-vitaminbrist. Vi kunde även se ett avvikande beteende där flera ejdrar lagt sina ägg i gås- och trutbon, säger Torsten Mörner, statsveterinär på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Det är inte lätt att peka ut den bakomliggande orsaken eftersom minskningen inte sker samtidigt i olika delar av Östersjön.

Inom vissa områden kan havsörnens återkomst ha bidragit till att ejderhonorna väljer att häcka längre in i skärgården på mer skogsklädda öar. Men den eventuella förskjutningen av utbredningsområdet kan inte förklara den stora minskningen av observerade ejdrar.
 
– Minskningen av antalet ejdrar är mycket oroande och det är lite av en tillbakagång till antalen som fanns innan 1980-talet. Men i vissa skärgårdsområden är den så snabb att det tyder på att något är allvarligt fel. De dramatiska förändringar som sker i skärgårdens fågelfauna påverkar inte bara fåglarna utan även de människor som vistas utmed kusterna och på olika sätt uppskattar fåglarnas närvaro, säger Niklas Holmqvist, forskningskommunikatör på Svenska Jägareförbundet.

Enligt Kjell Larsson på Högskolan på Gotland överlevde för några år sedan få ejderungar på Gotland, men till skillnad från Blekinges och Stockholms Skärgård ser det mycket bättre ut för de gotländska ejdrarna i år. Men den långsiktiga trenden är densamma för Östersjön – ejdern minskar i antal.

– Den bakomliggande orsaken är troligen storskaliga förändringar i ekosystemen. Övergödningen och artsammansättningen av växtplankton kan exempelvis påverka blåmusslorna som är ejderns basföda. Förändringarna i blåmusslorna medför sannolikt att det uppstår brist på b-vitaminet tiamin som i sin tur påverkar ungarnas överlevnad och som på lång sikt innebär att även antalet ejdrar minskar, säger Peter Westman, naturvårdschef på WWF.

Skärgårdsstiftelsen, Världsnaturfonden WWF, Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA och Svenska Jägarförbundet vill nu att det avsätts resurser för att undersöka de bakomliggande orsakerna till detta fenomen som även drabbar andra fågelarter.
 
Fortsätter ejderdöden kommer det karakteristiska lätet från gudingens vårrop att tystna för all framtid.

AKTUELLT

Debatt: Länsstyrelsens kraschlandning

Norrbotten (JJ) Länsstyrelsen har i vinter avlyst jaktområdet G2c inom Girjas sameby från 5 februari till 15 april. (Området är cirka fyra mil långt och omfattar cirka 27 000 hektar). Motiveringen, att ge renarna betesro, innebär att vinterjakten på ripa, främst fjällripa, förbjuds, skriver Kjell Brännström mångårig medarbetare på Jaktjournalen och engagerad småviltsjägare i Norrbotten.

Ekberg drabbad av första vargarna i Östergötland

Östergötland (JJ) Östergötland har fått sitt första vargrevir i modern tid. En av de drabbade är yrkesjägaren Thomas Ekberg och han är inte glad. – Det känns frustrerande, framförallt att få ett vargrevir så här långt söderut, säger Ekberg i Jaktjournalens webbradio.

Stängda viltövergångar stoppar älgar i Långed

Nordmaling (JJ) Älgarna som kommer vandrande till Långed kan inte fortsätta över E4:an och ned till kusten. Trafikverket har stängt tre viltövergångar för att hindra renar att komma ut på vägen. – Älgarna blir fångade och jagade, säger jägaren Henning Hallström.

Prisvärda nykomlingar från F.A.I.R.

Italienska F.A.I.R. fortsätter att erbjuda nyheter på hagelmarknaden. F.A.I.R. Game och F.A.I.R. Light. Light kan ses som en mindre kopia av Game. Både kolv och pipset har kortats. Viktskillnaden är två hekto. Inte mycket kan tyckas men efter en dag i skogen eller på fjället blir det skillnad. Båda bössorna är gedigna och välarbetade. Dessutom prisvärda.

Malmbäckaren Foxii – En av hamiltonrasens främsta rävhundar!

Att vara 20 år och ha en egen stövare tillhör ovanligheterna. Att hunden också är champion är ändå mer sällsynt. För Jesper Karlsson, Kville och hans hamiltontik SE J (RÄV)CH Malmbäckaren Foxii är det inga konstigheter. Stövarjakten har legat varmt om hjärtat sedan barnsben och sedan han köpte Foxii har jakten gått som på räls.

Utredning hotar jakthundsträning

Nyligen presenterade regeringen ett förslag till ny djurskyddslag, ett förslag som berör jakthundsträning och jakt på flera punkter. Men i dagsläget är det oklart hur djurskyddslagen ändras, först ska en remiss behandlas av lagrådet.

Annonser