Efterlyser björnungar

Alla som ser en björnhona med ungar uppmanas att rapportera iakttagelsen till Länsstyrelsen. - För en bra förvaltning av börnstammen är det viktigt att veta hur många ungar som föds varje år och var detta sker. Också avskjutningen bygger till stor del på kunskapen om hur stor föryngringen är i länet, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen i Västerbotten.

Under 2004 kom det in 31 rapporter om björnhonor med ungar, varav 8 i Sorsele kommun.
– Det är 11 fler än 2003. Men hittills under 2005 har vi bara fått in 8 rapporter. Det är väldigt få, säger Mats Nilson, naturbevakare och ansvarig för rovdjursinventeringarna i länet.

DNA-resultat ej klara än
För närvarande analyseras materialet från förra höstens björnspillnings-inventering. Det kom sammanlagt in 941 prover och DNA-analyserna tar tid. Resultaten förväntas bli klara tidigast i februari nästa år. Analyserna kommer att ge en mycket god uppskattning av hur många björnar vi har i länet och var de finns, men de kommer inte att säga något om antalet föryngringar.

– Inventeringen kunde genomföras endast tack vare en betydande insats av jägare och allmänheten. Förhoppningen är att kunna genomföra en liknande inventering vart femte år. Under tiden är det oerhört viktigt att allmänheten rapporterar sina iakttagelser till oss, säger Mats Nilson.

Björnen populär
Björnen är en art som engagerar många människor. Björnstammen är spridd över hela länet, med koncentration i inlandet. Förvaltningsplanen för björnen, med mål för antal och utbredning i Västerbotten, blir klar i höst. Den 21 augusti börjar årets björnjakt, då totalt 15 djur får fällas.

Rapportera till Länsstyrelsens naturbevakare eller
Gunwor Olsson 090 – 10 73 38, gunwor.olsson@ac.lst.se)
eller Rovdjurstelefonen 090 – 10 82 80

För mer information, kontakta
Mats Nilson, inventeringsansvarig, 0952-535 41, 070-605 00 43
mats.nilson@ac.lst.se

Michael Schneider, rovdjursansvarig, 090-10 73 19, 070-605 29 80
michael.schneider@ac.lst.se

AKTUELLT

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

Annonser