Dyrare ta jägarexamen

Stockholm (JJ) Det blir dyrare att ta jägarexamen. Naturvårdsverket har justerat och moderniserat föreskrifterna, där man förtydligar vad som gäller för skjutprov och vilka krav det ställs i samband med digital registrering av resultat. De nya föreskrifterna träder i kraft vid årsskiftet.

– Moderniseringen är en åtgärd i ledet till snabbare handläggning av vapenlicensansökningar hos Polisen och förhoppningsvis kortare väntan för den som vill inneha jaktvapen, säger Daniel Bladh, handläggare jägarregistret, i ett pressmeddelande.

När de nya förskrifterna börjar gälla den 1 januari 2016 höjs avgiften för en komplett jägarexamen med 210 kronor, utan omprov. De ökade kostnaderna täcks av höjningen och ska även finansiera den planerat fortsatta moderniseringen av jägarexamen, som bland annat innebär ett helt digitalt teoriprov.

En tredje justering är att samtliga kulprov ska ske utomhus på ett avstånd på 80 meter. Detta för att de praktiska proven ska motsvara verkligheten så långt det är möjligt.

Teoriprov 250 kr (200 kr), Hagelgevärsprov 400 kr (340 kr), Grundprov kulgevär 200 kr (160 kr), Högviltprov kulgevär 200 kr (140 kr), Omprovsmoment 100 kr (80 kr), Tilläggsserie 1: 50 kr (25 kr), Tilläggsserie 2: 50 kr (25 kr), gamla priset inom parentes.

AKTUELLT

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

Västmanland (JJ) Aktivister stör vargjakten i Kölstareviret i Västmanland. – Det är märkligt att polisen inte agerar, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Jaktjournalens webbradio. Men polisen meddelar att utredning pågår.

Evalds företag ruinerades av Naturvårdsverket – nu stämmer han staten

Evald Hellgren bedrev en blomstrande näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Evald vände sig till Justitiekanslern för att få ersättning för sina förluster men fick avslag med motiveringen att Naturvårdsverkets fel inte varit tillräckligt ”uppenbart”. Nu stämmer Evald Hellgren staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Annonser