Dvärgbandmaskprojekt avslutat

Uppsala (JJ) Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) har avslutat sin treåriga studie av rävens dvärgbandmask. I tre av 2 279 rävar hittades dvärgbandmasken. Alla tre smittade rävarna har kommit från kommuner där smittan tidigare upptäckts.

Statens veterinärmedicinska anstalt menar att dvärgbandmaskens spridning är begränsad men i de kommuner den upptäckts bör ändå jakthundsägare vara observanta. Arkivfoto: Per Jonson

Rävens dvärgbandmask har sedan 2011 hittats i rävar från Uddevalla, Katrineholm, Borlänge, Gnesta och Växjö kommuner. Även om smittan inte spridit sig i landet i någon större utsträckning  bär rävbeståndet i dessa fem kommuner i högre utsträckning på smittan.

– Resultatet från den nu avslutade studien stödjer den tidigare studien från 2011, att förekomsten av parasiten är låg i Sverige. Vår undersökning nu är viktig för att i framtiden kunna ta reda på om dvärgbandmasken blir vanligare i Sverige. Nya studier kan då jämföras med de data vi nu har och på så sätt besvara denna viktiga fråga, säger biträdande statsveterinär Erik Ågren, SVA i ett pressmeddelande.

Insamlingen av rävspillningar till den nu avslutade landsomfattande övervakningen av rävens dvärgbandmask 2012-2014 utfördes till största del av jägare, och samordnades av Svenska Jägareförbundet. Prov har också insamlats av forskningsprojektet EMIRO samt inom FoMA vid SLU. Från 249 av landets 290 kommuner, motsvarande 86 procent, har minst ett prov inkommit och 135 kommuner, 47 procent, lyckades samla in det provantal som var projektets målsättning.

SVA ville ursprungligen ha in 4 000 spillningsprover till analys men totalt samlades endast 2 279 prover in.

– Trots detta kan vi säga att insamlingen fungerat tillfredställande och att resultaten av studien kan användas för att bedöma den nationella förekomsten av parasiten idag. Vi kan dock konstatera att det finns ett antal svårigheter med att systematiskt få in stora mängder prover från vilda djur. Vi tar lärdom av erfarenheterna från projektet, säger Erik Ågren avslutningsvis i pressmeddelandet och tackar alla jägare som engagerat sig i projektet.

AKTUELLT

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

Västmanland (JJ) Aktivister stör vargjakten i Kölstareviret i Västmanland. – Det är märkligt att polisen inte agerar, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Jaktjournalens webbradio. Men polisen meddelar att utredning pågår.

Evalds företag ruinerades av Naturvårdsverket – nu stämmer han staten

Evald Hellgren bedrev en blomstrande näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Evald vände sig till Justitiekanslern för att få ersättning för sina förluster men fick avslag med motiveringen att Naturvårdsverkets fel inte varit tillräckligt ”uppenbart”. Nu stämmer Evald Hellgren staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Annonser