Drygt 23 miljoner till viltprojekt

Skogsstyrelsen utlyser 14 miljoner kronor till projekt för samarbete kring viltförvaltning och 9,5 miljoner kronor för att anordna kompetensutveckling inom ämnesområdet en viltstam i balans, meddelar Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Samarbetsprojekt kring viltförvaltning kan fokusera på åtgärder i praktiken. De kan också handla om att ta fram arbetsformer och verktyg för att öka miljönyttan och minska betesskadorna, säger Carina Berggren, stödansvarig Skogsstyrelsen.

Pengarna för kompetensutveckling är vikta för att anordna kurser och informationsinsatser om viltets påverkan på skogens olika värden. Det går också att söka pengar för att anordna kompetensutveckling om åtgärder som syftar till att öka fodermängden i landskapet.

Sista dag för att söka stöd för samarbete är den 5 december 2016. Sista dag för att söka stöd för kompetensutveckling är den 18 november 2016. Stöden ingår i EU:s landsbygdsprogram.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser