Drygt 2 000 älgar fällda i Jönköpings län

Jönköping (JJ) Älgjakten pågår fortfarande i Jönköpings län och hittills har 2 377 älgar rapporterats fällda. Länsstyrelsen konstaterar att färre kalvar obsats under höstens jakt.

Drygt hälften av de fällda djuren är kalvar (51 procent) och av vuxenkvoten består 52 procent av tjur. Länsstyrelsen i Jönköpings län rapporterar att älgobsen visar att länets älgstam håller ungefär samma storlek som i fjol. Däremot är fördelningen av djur annorlunda, något som beror på en lägre reproduktion i år.

En förklaring till detta kan vara förra sommarens torra väder vilket gav sämre fodertillgång och bidrog till att korna inte var i tillräckligt gott hull inför brunsten. Förra årets älgjakt nådde aldrig upp till uppsatta avskjutningsmålet för kalv, vilket gett många kvigobsar denna hösten.

 

 

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser