Dovvilt tar plats i skötselområden

Sörmland (JJ) Dovviltet kan nu komma att bli grundligt förvaltat vilt i Sörmland. Just nu inleds arbetet med att bygga in dovviltsförvaltning i redan befintliga älgskötselområden.

Dovviltet i Sörmland kan komma att förvaltas enligt skötselplaner på samma sätt som älgen. Arkivfoto: Per Jonson

– Om det skjuts över 80 djur per tusen hektar i till exempel området kring Lid är ungefär två av dem älgar. Men den viltart vi pratar om är älg. Vi pratar knappt om dovhjort. De finns därute och påverkar helheten, exempelvis foderkonkurrensen. Det är dags att vi tar med dem också, säger Johan Varenius, som ansvarar för jaktoch viltvård på länsstyrelsen i Sörmland.

I dag kommer ett första möte hållas där representanter från älgskötselområdena är inbjudna till Hedesunda utanför Flen, för att på frivillig basis göra skötselplaner för dovvilt. Hittills har 17 av 43 skötselområden i länet anmält sitt intresse. Dessa 17 områden står för 40 procent av den totala arealen, rapporterar Södermanlands Nyheter.

– Vi tycker det är jättebra att så många har velat vara med. I februari ska årets jakt sammanställas och till våren ska dovhjortarna räknas för att få en bild av både hur många som finns totalt samt hur köns- och åldersfördelningen ser ut,  säger Johan Varenius.

 

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser