Dovhjortarna förstör grödor

Lid (JJ) En gård i Lid utanför Nyköping söker dispens för att skjuta fler dovhjortar.

Under ordinarie jakt har 149 djur skjutits de senaste tre åren. Trots det sker omfattande skador från dovhjort på gårdens marker. Ibland kan 150 dovhjortar ses på fältet.

Dessutom, skriver sökanden, medför det hårda betestrycket att älgarna saknar föda och ger sig på små tallplantor. Något som gör det omöjligt att odla tall på ett hygge med tallmark.

Skrämselskott har inte hjälpt. För att minska skadorna söker markägaren dispens för att skjuta tio kalvar eller ungdjur.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser