Domstol säger nej till renkött för fjällrävar!

Östersund (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen säger definitivt nej till att fjällrävar ska få äta trafikdödade renar, Länsstyrelsen i Jämtland har förlorat striden i alla instanser och nu finns inga fler möjligheter att rädda stödutfodringen av fjällrävar.

Avslaget har att göra med Jordbruksverkets krav på att  ”animaliska biprodukter” måste komma från av Jordbruksverket godkända anläggningar för foderslakt.
Renen är inte ett vilt djur utan ska jämställas med till exempel en gris, tycker Jordbruksverket som har en allmänt restriktiv syn på utfordring med kadavermaterial. När det gäller utfodring av fjällrävar ligger en del områden cirka 60 mil från utfodringsplatserna i fjällen.
En död älg som påträffas får användas för utfordring av fjällrävar eftersom Jordbruksverket anser att älgen är ett vilt djur!

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser