Domstol säger nej till renkött för fjällrävar!

Östersund (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen säger definitivt nej till att fjällrävar ska få äta trafikdödade renar, Länsstyrelsen i Jämtland har förlorat striden i alla instanser och nu finns inga fler möjligheter att rädda stödutfodringen av fjällrävar.

Avslaget har att göra med Jordbruksverkets krav på att  ”animaliska biprodukter” måste komma från av Jordbruksverket godkända anläggningar för foderslakt.
Renen är inte ett vilt djur utan ska jämställas med till exempel en gris, tycker Jordbruksverket som har en allmänt restriktiv syn på utfordring med kadavermaterial. När det gäller utfodring av fjällrävar ligger en del områden cirka 60 mil från utfodringsplatserna i fjällen.
En död älg som påträffas får användas för utfordring av fjällrävar eftersom Jordbruksverket anser att älgen är ett vilt djur!

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser