Diskuterade effekter av vargbeslut

HARMÅNGER(JJ). Under det senaste fullmäktigemötet så diskuterades effekterna av vargbeslutet i Nordanstigs kommun. Frågan är vilka effekter som beslutet om att verka för en vargfri kommun egentligen fått.

Björn Lindblom, FP, frågar i en interpellation hur kommunalrådet ska kunna återställa kommunens varumärke efter beslutets negativa effekter. 

Men kommunalrådet Stig Eng, C, menar i sitt svar att det inte behövs några åtgärder.
– Det som står i yttrandet är inte negativt för varken företagen eller besöksnäringen, säger Stig Eng.
– Varumärket har blivit stärkt av den uppmärksamhet som kommunen har fått i media. Vid en konferens i Stockholm presenterade jag mig och sa jag kom från den vargfria kommunen. Och alla visste då varifrån jag kom. Beslutet har satt oss på kartan, säger Sven-Åke Eriksson, C.

Sven-Erik Sjölund, S, skrev den numera rikskända motionen som handlade om att kommunen, i sina kontakter med andra myndigheter, ska verka för en vargfri kommun.
– Jag är inte kapabel att bedöma varumärket Nordanstig varken före eller efter det här beslutet. Det är farligt om debatten i media ska styra vad vi fattar för beslut, säger Sven-Erik Sjölund, S.
Det här rapporterar Hudiksvalls Tidning.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser