Diskussion om vapendirektiv pågår

Kungsbacka (JJ) Än har inte EU-kommission klubbat igenom något nytt vapendirektiv. Diskussionen pågår för fullt i Bryssel och utgången är ännu oviss.

Svenska Jägareförbundet förbundsjurist Ola Wälimaa meddelar i ett pressmeddelande att tre möten har hållits mellan parterna i frågan.

– Nu pågår samtal mellan kommissionen, ministerrådet och utskottet, som agerar på uppdrag av parlamentet. De ska komma överens om ett gemensamt förslag som senare ska läggas fram för omröstning i parlamentet, säger han.

Vad som blir utfallet till sist är inte klart men det lutar åt att halvautomater och magasin för fler än tio patroner kommer förbjudas. Däremot kan det sannolikt bli upp till de enskilda länderna som omfattas av direktivet att besluta om läkarundersökning som också varit aktuellt i förslaget.

De nordiska jägarorganisationerna samt FACE jobbar vidare med att informera politiker om direktivets betydelse för jakten och skytteverksamheter.

– Vi har gjort nytta. Men vi vet ännu inte om våra insatser räcker till. Det är, som ni förstår, svårt att ändra ett dåligt EU-förslag till något bra, säger Ola Wälimaa vidare.

AKTUELLT

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser