Diskussion om vapendirektiv pågår

Kungsbacka (JJ) Än har inte EU-kommission klubbat igenom något nytt vapendirektiv. Diskussionen pågår för fullt i Bryssel och utgången är ännu oviss.

Svenska Jägareförbundet förbundsjurist Ola Wälimaa meddelar i ett pressmeddelande att tre möten har hållits mellan parterna i frågan.

– Nu pågår samtal mellan kommissionen, ministerrådet och utskottet, som agerar på uppdrag av parlamentet. De ska komma överens om ett gemensamt förslag som senare ska läggas fram för omröstning i parlamentet, säger han.

Vad som blir utfallet till sist är inte klart men det lutar åt att halvautomater och magasin för fler än tio patroner kommer förbjudas. Däremot kan det sannolikt bli upp till de enskilda länderna som omfattas av direktivet att besluta om läkarundersökning som också varit aktuellt i förslaget.

De nordiska jägarorganisationerna samt FACE jobbar vidare med att informera politiker om direktivets betydelse för jakten och skytteverksamheter.

– Vi har gjort nytta. Men vi vet ännu inte om våra insatser räcker till. Det är, som ni förstår, svårt att ändra ett dåligt EU-förslag till något bra, säger Ola Wälimaa vidare.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser