Det nya älgjaktssystemet får kritik

SUNDSVALL(JJ). Det nya älgjaktssystemet ska anmälas till EU-kommissionen, det tycker Hubert Jatko från Sundsvall. Ha lade fram förslaget när Jägarnas Riksförbund hade årsstämma i Åre.

”Jag anser att vår förbundsledning har gått bakom ryggen på oss medlemmar och gjort upp med jägareförbundet gällande det nya älgjaktssystemet. Det nya älgjaktssystemet begränsar av äganderätten på enskild mark. Därför tycker jag att vårt förbund ska skicka en anmälan till EU-kommissionen”, står det i Jatkos skrivelse till Jägarnas riksförbund.

Förbundets ordförande Solveig tillbakavisar dock kritiken och menar att man kämpat för att behålla jakträtten, samt att förbundet framhållit att det är viktigt att få jaga älg på samtliga områden. Hon pekar också på att förbundet kämpat för att  B-områdena ska få behållas. 
Även om man inte lyckades få igenom kraven så framhåller hon att förbundet fick igenom jakt på älg utanför älgskötselområdena.

Förbundet beslutade att fortsätta arbeta för att värna om jakten på enskilda områden. 
Det är dock inte aktuellt att göra någon anmälan till EU-kommissionen som Jatko föreslog.
Det här rapporterar Dagbladet i Sundsvall.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser